| February 29, 2024 |

लमजुङ केन्द्र भएर ५.८ रेक्टरको भूकम्प
Related